Om Foreldre og Barn

Foreldre & Barn er hver måned spekket med aktuelt,
engasjerende og nyttig stoff om alle sider ved det å være
småbarnsforeldre.

Foreldre & Barn ble kåret til Årets magasin i 2008!
Norges største magasin for småbarnsforeldre er nå blitt 30 år
og har gjennom disse årene opparbeidet seg en unik posisjon
blant eksperter og fagfolk og er en sterk merkevare med høy
tillit blant sine lesere og annonsører.

Bladet gis ut hver måned og henvender seg til foreldre med
barn i alderen 0-7 år.

50% av alle kvinner med barn fra 0 til 3 år leser Foreldre & Barn.
(kilde: Synovate MMI, Riksundersøkelsen 2006.2)